Нови 21 семейства са настанени в общински жилища

134

Дневникът на репортера

Общината продължава текущи ремонти и проверки в социални заведения и за незаконни строежи

Планирани проверки в 5 социални услуги са извършили специалисти от общината, за да проследят съответствието със стандартите и критериите в Наредбата за качество на социалните услуги. В областта на икономиката от общината отчитат проведено заседание на Комисията по настаняване, където е решено за настаняване на 21 нови семейства, а 5 семейства са пренастанени в други общински жилища, прекратени са наемните правоотношения с 2 семейства.

А пълният текст на седмичния отчет на местната администрация вече е публикуван на официалния интернет сайт на Общината и всеки може да се запознае с него в подробности.

Материал: Теодора Копчева