Нов асфалт улично осветление и ремонти в седмичния общински отчет

224

Движението през булевард Трети март и пътен възел Сарая е възстановено, ремонтирани и преасфалтирани са пътни платна в Русе и по-малки селища в общината. Успоредно са подготвени документи за сключване на договор за финансиране по Проект „Мерки за подобряване на управлението на отпадъците на Община Русе, Сливо поле и Тутракан“. Анализирани са и предложенията, постъпили във връзка с по проекта на Община Русе „Програмата за качество на атмосферния въздух“. Това са само част от сферата на комуналните дейности, осъществени през изминалите 7 дни, включени в седмичния отчет на общинската администрация. Пълният отчет е достъпен за всеки, който се интерескува от подробностите, на официалния интернет сайт на Община Русе.