Нов вид здравна услуга предлага Община Русе

477

Радостина Пейкова, н-к отдел „Здравеопазване“ в Община Русе за „Патронажна грижа“ – новата услуга на Община Русе

Интервю: Галя Савова

ЧАСТ І

ЧАСТ ІІ