Нов Закон за социалните услуги ще се изготви в следващите месеци

1321

Мариела Личева, директор дирекция „Здравни и социални дейности“ е включена в експертен екип за изготвяне на нов Закон за социалните услуги

 

Интервю: Галя Савова