Няма недостиг на места в детските ясли в Русе

89

За разлика от детските градини, приемът в детските ясли е целогодишен. Въпреки това, най- много свободни места се обявяват през септември, когато навършилите 3-годишна възраст напускат детските заведения, за да влязат в детските градини. Доколко Община Русе  е подсигурила материалната база на детските ясли и ще има ли проблем с отоплението през зимния период, предвид факта, че повечето от тях са газифицирани и топлофицирани. Отговорите на тези и още въпроси чуйте в следващите минути от разговора на Галя Савова с Радостина Пейкова, началник отдел Здравеопазване в Община Русе.