Областният управител Българинов представи подробен анализ за състоянието на региона

154

Областният управител на Русе Борислав Българинов представи анализ на социално -икономическата ситуация в русенска област, както и основните проблеми които трябва да бъдат решени, за да се подобри икономическото състояние на региона В основата на анализа е и състоянието на бизнеса и условията за развитието му . Екипи от областна администрация са провели над 30 срещи на място , за да разберат от „първо лице“ какви са проблемите, които спират развитието на бизнеса в региона