Обмислят създаването на трансграничен център за едновременно наблюдение разпространението на COVID-19 в Русе и Гюргево

151

Създаването на трансграничен център за наблюдение на ситуацията относно разпространението на COVID-19 между Русе и Гюргево бе обсъдено вчера на среща на областния управител Борислав Българинов и неговия заместник Синан Хебибов с префекта Анета Матей. Дейността на центъра ще се изразява в ежедневен обмен на информация относно разпространението на коронавирусната инфекция в двете области, както и хода на ваксинационната кампания. Освен за броя на диагностицираните и ваксинираните за изминалото денонощие, ще се следи още за активните случаи, намиращите се на болнично лечение, а също и за това дали има конкретни епидемични огнища и къде се намират те. Двете институции са в състояние да обменят информация и за мерките както на национално ниво, така и на местно, в случай че бъдат въведени такива. Подобна инициатива би била от полза за всички пътуващи, тъй като ще знаят кои области евентуално попадат в оранжева или червена зона. За всичко това ще отговарят експерти от двете администрации, както и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, която и преди е играла ролята на свързващо звено между структури от двете страни на река Дунав. Всъщност сходна дейност бе осъществявана и в разгара на пандемията, когато Лили Ганчева отново предоставяше ежедневна информация на ръководството на администрацията.

Няма данни подобна инициатива да е реализирана някъде в България, поне до момента. Идеята е 100% иновативна и дава възможност за вземане на напълно адекватни управленски решения на всяко едно ниво.

„Не трябва да сме чак толкова притеснени, но би трябвало да спазваме мерките. Не по-малко важно е хората да направят информиран избор и ако здравословното им състояние позволява да се ваксинират. Считам, че имунизацията срещу COVID-19, е най-сигурното средство за превенция на сериозно заболяване с усложнения.“, счита Българинов. Той запозна румънските си колеги и с проведената активна и преди всичко положителна разяснителна кампания с кметове на част от населените места в областта. Целта е била да се запознаят гражданите и служителите на съответната администрация с ползите от ваксинацията. В инициативата се включиха и служители от РЗИ, като те отделно са участвали и в други беседи със служители от държавната и местна администрация, а също така и със заети в частния сектор.