Обновена училищна библиотека в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе

164
Автор на снимката е Таня Нахабедян

100 години от създаването на училищната библиотека отбеляза ПГ „Йосиф Вондрак“. В рамките на два месеца преподаватели, партньори на учебното заведение и служители на РБ „Любен Каравелов“ са променили изцяло старата училищна библиотека. За учениците са обособени места за четене, забавления и извънкласни дейности.

Репортаж: Лилия Рачева