Обновени междублокови пространства в Русе

180

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 18.04.2022 г.

Традиционният пролетен панаир реализира най-добрия приход към Община Русе.

Радио Русе