Обновиха булевард Липник с европейски средства

81

Отсечката е важна част от международни пътни коридори

Малко повече от 4 километра и половина по булевард „Липник“ в Русе и 6 километра и половина, включващи 2 булеварда и 3 улици в Гюргево бяха обновени по съвместен българо-румънски проект, наименован „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег.

Репортаж: Теодора Копчева