Общественият съвет по Култура отложи избора на нов председател

186

Дневникът на репортера

Досегашният председател на Обществения съвет Нели Пигулева напусна поста по собствено желание. На заседанието днес бе взето решение изборът за нов председател да бъде отложен за м. септември. Членовете на Съвета единодушно отхвърлиха предложението на Сдружение „Мое Русе“ за промяна на герба на града и включването на девиз „Русе – градът на първите неща“, който да замени сегашния слоугън „Русе – град на свободния дух“. Още от Галя Савова.