Обществено обсъждане на програмата за опазване на околната среда

128

Хоризонтално и вертикално озеленяване на новото строителство, чисти улици и повече паркове, както и обособени зелени зони, това са само част от планираните дейности в Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027 г.“. Проф. Любомир Владимиров – директор на дирекция „Екология и транспорт“, и началникът на отдел „Екология“ Радостина Вуцова запознаха общественици и граждани с програмата.

Репортаж: Лилия Рачева