Обществен съвет по икономически въпроси се учреди към Общината

58

Дневникът на репортера

Седмичният отчет включва още проверки, ремонти, разрешения за строеж

По инициатива на кмета Пенчо Милков към Община Русе се учреди обществен съвет по икономически въпроси. В него членуват представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации. Основната му цел е да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси. Информацията е част от седмичния отчет за дейността на местната администрация за изминалата седмица в областта на икономиката.

Материал: Теодора Копчева