Общината започва да събира и рециклира отпадъци от храни

118

От боклуците ще се произвежда електричество, газ и тор

Община Русе приключи проекта за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Освен познатите жълти, зелени и сини контейнери, в началото на следващата година ще бъдат поставени и кафяви, които ще бъдат предназначени само за биоразградими или още наричани органични отпадъци – остатъци от храна включително термично обработена, плодове и зеленчуци, месо, рибни продукти, хлебни изделия, утайки от чай и кафе, като е много важно тези отпадъци да не се смесват с друг вид боклук.

Репортаж: Теодора Копчева