Общината осигури помощ за раждане на второ дете и близнаци

77

Дневникът на репортера

Пълният текст на седмичния отчет е публикуван в интернет

През изминалата седмица бе подписан Общинския Колективен трудов договор за работещите в сферите „Здравеопазване” и „Социални дейности”, които са с държавно и местно финансиране на текущия бюджет на Община Русе, с Регионалния съвет на КНСБ-Русе и КТ „Подкрепа” – Русе. Осигурена е и финансова подкрепа за 14 родители за раждане на второ дете и едно семейство за раждане на близнаци, по Наредба №21.

Материал: Теодора Копчева