Общината подкрепя гражданите за Коледна гора в Русе

395

Интервю: Галя Савова