Общината подкрепя гражданите за Коледна гора в Русе

285

Интервю: Галя Савова