Общината ремонтира общински жилища и настанява нуждаещи се семейства

102

Дневникът на репортера

Продължават ремонтите на улици, осветление и пътни знаци

9 нови семейства са настанени в общински жилища през изминалата седмица, пише в седмичния отчет на общинската администрация в сферата на икономиката. 40 домакинства са с подновени настанителни заповеди, а други 59 семейства са картотекирани като крайно нуждаещи се за настаняване в общински жилища. Успоредно са приети 4 общински жилища след ремонт, извършен от Общината.