Община Русе бе отличена като „Най-зелена община за 2018г“

1179

Репортаж: Галя Савова