Община Русе върна ВиК за корекция на над 30 обекта по Водния цикъл

73

Комисия от общински служители, в присъствието на представители на ВиК – Русе, направи оглед на улиците, за които от дружеството е изпратено уведомление за приключило възстановяване на настилките по т.нар. Воден цикъл.

По време на огледите бяха установени множество дефекти, което наложи фирмите изпълнители по Водния цикъл, изпълняван от ВиК – Русе, да бъдат върнати за отстраняване на компрометирани участъци в над 30 обекта в целия град.

Дефекти трябва да бъдат отстранени от: ул. „Никола Вапцаров“, ул.

„Тодор Икономов“, ул. „Филип Станиславов“,  бул. „Гоце Делчев“, ул. „Чая“, ул. „Гео Милев“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Войводова“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Никола Палаузов“, ул. „Княжеска“, ул. „проф. Васил Арнаудов“, ул. „Георги Стойков Раковски“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Ниш“, ул. „Щип“, ул. „Бистрица“, ул. „проф. Асен Златаров“, ул. „Петър Берон“, ул. „Хан Крум“, ул. „Рила“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Д. Корсаков“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Згориград“, ул. „Рига“ и бул. „Липник“.

Най-честите забележки на комисията са свързани с пропаднали след асфалтирането участъци, ниски нива на дъждоприемните и канализационни шахти, нарушени бордюри и тротоари, непочистени участъци след СМР и други.

В 30-дневен срок комисията изисква и всички кръпки по трасето на проекта да бъдат обработени с битумна емулсия. Неспазването на предписанията е предпоставка за налагането на глоби на съответните изпълнители.

Поради извършването на дейности по посочените обекти е възможно те да бъдат частично затворени за движение на МПС до отстраняването на нередностите.