Община Русе върна изпълнителя на кейовата стена след констатирани дефекти по ремонта

124

При извършена проверка на обект: „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – Център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“, е констатирано нарушаване на обратния насип от ломен камък, както и бронировката на откосите.

На основание възникналите дефекти в гаранционния период по Договор №ЗОП-86/29.09.2017 г. между Община Русе и „ВТ Инженеринг“ ООД, изпълнителят е надлежно уведомен, че следва да извърши необходимите дейности по отстраняване на установените недостатъци. Очаква се работата да приключи до 22 юни.