Община Русе завърши почистването на коритото на река Русенски Лом

41

Община Русе предприе превантивни мерки за почистване на участъци с нарушена проводимост на коритото на р. Русенски Лом. Действията са във връзка с извършена проверка на състоянието на реката и с цел предотвратяване на аварийни ситуации или наводнения.

За периода април – септември са извършени мероприятия по почистване и извличане на храстовидна растителност и паднали дървета. Всички действия са извършени от служителите от звеното за реагиране при бедствия на отдел „Управление при кризи“, доброволци от Доброволното формирование на Община Русе и служители от сектор „Специализирани оперативни дейности“ при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.