Община Русе закупи и достави жилищни фургони за крайно нуждаещи се

64

В кои случаи ще бъдат използвани те, за какъв период от време и до колко са пригодени за едно нормално живеене в тях – Галя Савова потърси за коментар Георги Игнатов, директор дирекция Обществен ред и сигурност в Община Русе.