Община Русе извърши проверки в социалните заведения за отношение на служителите към потребителите на социални услуги

271

Експерти от отдел „Социални дейности“ съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ към Община Русе посетиха 15 социални заведения в града и извършиха проверки за отношението на персонала към ползвателите им. Проверени бяха предлаганите социални услуги за деца и пълнолетни, защитени жилища за хора с умствени увреждания, психични разстройства и деменция, както и центрове за настаняване от семеен тип. За резултатите от тях чуйте в интервюто на Галя Савова с Катя Петрова, директор Дирекция „Хуманитарни дейности“- Община Русе