Община Русе изгради социални жилища за 88 потребители от най-уязвимите групи

115

Рубрика „Общината за хората“ от 13.05.2021 г.

88 социално слаби граждани и такива в неравностойно положение ще могат да живеят в новите социални жилища в Русе. Месечната такса за настаняване в апартамент е 20 лева на член от домакинството. Първоначално договорите ще се сключват за период от 1 година с възможност за удължаване до 3 години.

Репортаж: Галя Савова