Община Русе излезе с указания при провеждане на масови мероприятия и културни дейности

381

Няма нови ограничения, но се засилват контролът и мерките за безопасност по време на КОВИД-пандемия. Подробностите от Ива Чавдарова, р-л отдел „Култура“-Община Русе.

Интервю: Галя Савова