Бизнесът в община Русе изпълнява 83 проекта по ОП „Иновации и конкурентоспобоност“

799

Интервю на Галя Савова с Габриела Стефанова от ОИЦ- Русе

15