Община Русе има създаден механизъм за ефективен контрол на социалните услуги

1822

Мариела Личева, директор Дирекция „Здравни и социални дейности“: Община Русе има създаден механизъм за ефективен контрол на социалните услуги.

Интервю: Галя Савова