Община Русе кандидатства отново за финансиране на физкултурния салон на ОУ „Иван Вазов“

56

Община Русе депозира за трети път проекта за укрепване на физкултурния салон на ОУ „Иван Вазов“ за финансиране по Наредба 4 на Министерството на младежта и спорта.

След многобройни писма и разговори със спортните министри Андрей Кузманов и Радостин Василев местната администрация изпрати докладна и до Министерството на образованието и очаква спешен отговор, тъй като нерешеният въпрос засяга пряко учебния процес и възпрепятства провеждането на часовете по физическо възпитание на 530 деца в училището.

Проблемите със салона датират от няколко десетилетия. Още с първото сезиране на настоящата общинска администрация, експерти от строителната дирекция се запознават на място с влошеното състояние на сградата. Изготвен е проект за ремонта ѝ, който е депозиран от Община Русе към министерството съгласно Наредба 4. През лятото на 2021 г. от ММС отговарят, че проектът е одобрен и ще бъде финансиран при освобождаване на паричен ресурс.

Зам.-кметът Енчо Енчев уточни, че е имал 2 лични срещи с министрите на спорта Андрей Кузманов и Радостин Василев. И от двамата е получено уверение, че проектът е одобрен съгласно наредбата и ще бъде подкрепен при първа финансова възможност.

Припомняме, че салонът на училището е публична общинска собственост, предоставена за стопанисване на директора на училището. С делегираните бюджети държавата отпуска на всяка образователна институция сума за издръжка на всяко дете, в която попада и поддръжката на сградата.

През септември 2020 г. Община Русе кандидатства по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г. с проектно предложение „Укрепване на физкултурен салон и надстрояване с два етажа на съществуващата  сграда на ОУ „Иван Вазов“- гр. Русе”. От образователното министерство обаче не одобриха проекта.

Към момента единствената възможност за средства е по наредбата на спортното министерство.

Община Русе ще продължи да настоява пред отговорните институции да подкрепят проекта за укрепване на салона на ОУ „Иван Вазов“, както и за съдействие за изграждането на физкултурен салон в ОУ „Никола Обретенов“, какъвто липсва вече 40 години.