Община Русе кани гражданите на публично обсъждане на проекта на Бюджет 2023

102

На 24 август (четвъртък) от 17:30 часа в зала „Св. Георги“ в сградата на местната администрация ще се състои публичното обсъждане на проекта на бюджет на Община Русе за 2023 година.

         Община Русе кани местната общност да вземе активно участие в обсъждането.

         Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане:

– в деловодството на Общината;

– по електронна поща на e-mail: mayor@ruse-bg.eu;

         За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет – Русе.

         Проектът на бюджет за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Община Русе.

         Пълния текст на поканата ще откриете тук.