Община Русе набира предложения за Награда „Русе“ и „Млад творец“ 2021

84

На 10 май изтича срокът за прием на предложения за тазгодишните носители на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“, които Община Русе връчва ежегодно на тържествена церемония в навечерието на 24 май. Регламентите на двете награди са уредени в Наредба № 17 за символиката на Община Русе, последно изменена с Решение Общинския съвет – Русе от 25 март тази година.

С Награда „Русе“ се удостояват български и чуждестранни граждани със заслуги в областта на изкуството и културата, образованието и науката за значителен принос за издигане авторитета на гр. Русе. Наградата не се връчва на лица и организации, които вече са били награждавани с нея, а заслугите на номинираните трябва да са проявени в периода от 10 май на предходната до 10 май на текущата година в следните категории:

1. Изкуство и култура:

 1. Литература и публицистика – 1 индивидуална;
  1. Сценични изкуства
   1. Театър – 1 индивидуална;
   1.  Музика и танц – 1 индивидуална;
  1. Изобразителни и визуални изкуства – 1 индивидуална;
  1. Архитектура – 1 индивидуална;
  1. За изключителен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата – 1 индивидуална;
  1. За творчески екип – 1 колективна.

2. Образование и наука:

2.1. Предучилищно и начално образование – 1 индивидуална;
2.2. Основно и средно образование – 1 индивидуална;
2.3. За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното и средното – 1 индивидуална;
2.4. За образователна институция, научен  или учителски екип – 1 колективна;
2.5. За учителски екип от основни, средни училища и гимназии – 1 колективна;
2.6. Висше образование и наука – 1 индивидуална;
2.7. За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука – 1 индивидуална.

Удостоените с Награда „Русе“ 2021 ще получат бронзова статуетка по авторски проект и изработка на скулптора Георги Радулов, диплом и парична премия, както следва:

1. За индивидуална награда – 500 лв.
2. За колективна награда – 1000 лв.
3. За изключителен принос и дългогодишна дейност – 600 лв.

Награда „Млад творец“ отличава млади русенски творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години с високи творчески и артистични постижения. Тя е учредена в памет на актьорите Яна и Георги Стефанови и се придружава от парична сума в размер от 600 лв. и награден знак, осигурени от тяхното семейство. 

Предложенията за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ се депозират в Деловодството на Община Русе в запечатан плик с четливо изписана номинационна категория.Те трябва да съдържатизчерпателна аргументация и да бъдат изготвени от организации и институции, работещи в съответните области.