Община Русе няма неплатени задължения към живущите в бл. „Скопие“

158

Община Русе категорично опровергава изнесената на 14 юни във вестник “Утро” и БНТ 1 информация, свързана със жилищен блок „Скопие“ и твърденията за неплатени комунални задължения.

Съобщени бяха неверни данни относно помещение в бл. „Скопие“, към което са предприети действия по разкриване на поредната изнесена приемна в подкрепа на гражданите по Механизъм „Лична помощ“ и услугата „Асистентска подкрепа“. Досега в Русе има три изнесени приемни, в които наетите лица по социалните програми и хората с увреждания могат да получат качествено обслужване в близост до своя дом. Тези мерки бяха предприети в началото на март при третата вълна от пандемията COVID-19.

Всички стъпки по разкриването на четвъртата приемна са синхронизирани със собствениците на имоти от бл. „Скопие“ и представители на „Професионален Домоуправител Русе“, стопанисващи входа. На среща в началото на март бе договорено Община Русе да осигури отделен вход за всички, които имат нужда от консултация или подаване на документи за социалните услуги на територията на общината.

В публикуваната информация се твърди, че Община Русе не е заплащала комуналните сметки за помещението в ремонт, което не отговаря на истината. Приложени са фактурите с платените от общината сметки.

Справка показва, че помещението е с отделни партиди за ток и парно. От „Топлофикация“ АД заявиха, че абонатният номер, с който се обслужват пет радиатора от намиралата се там преди детска градина „Чучулига“, е 02010710740.

Според справката от „Енерго Про“ цитираните стаи са с отделна партида, която е принадлежала на детската градина, а сега е прехвърлена на Община Русе и се обслужва редовно.

Относно публикуваните твърдения, че всеки месец разходите за ток на входа нарастват, прилагаме справка с платените от живущите суми за ток през последните няколко месеца, предоставена от “Професионален Домоуправител Русе“:

Април, ток стълбище – 20.71 лв., ток асансьор – 122.84 лв.

Март, ток стълбище – 22.39 лв., ток асансьор – 126.06 лв.

Февруари, ток стълбище – 23.35 лв., ток асансьор – 130.14 лв.

Януари, ток стълбище – 33.73 лв., ток асансьор 128.89 лв.

Към настоящия момент Община Русе е изготвила необходимата техническа документация за обособяване на самостоятелен вход. За приемането ѝ по надлежния ред се очаква одобрението на етажната собственост на свиканото от професионалния домоуправител общо събрание.

Община Русе апелира да се дава трибуна на проверени факти и твърдения за обективна информация на обществото.