Община Русе осигурява помощ за възрастните и трудно подвижни хора

336

Рубрика „Общината за хората“ от 16.03.2020 г.