Община Русе отбелязва Световния ден на психичното здраве

80

С поредица от събития Община Русе ще отбележи на 10 октомври Световния ден на психичното здраве. Той се провежда с подкрепата на Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването, с цел информираност на обществото за проблемите на психичното здраве. Световният ден на психичното здраве е една от основните кампании, които Общински съвет по наркотични вещества отбелязва с различни събития. Целта е да се заостри вниманието на обществеността за проблемите с психичното здраве и да се мобилизират усилията за превенция употребата на наркотични вещества, тъй като зависимостите водят и до тежки психични заболявания.

Провеждането на събитията ще започне на 9 октомври от 13 часа пред Съдебната палата, където експерти на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ заедно със съдействието на шахматен клуб „Пристис“ – Русе ще разположат 5 шахматни дъски и заедно с деца и младежи от доброволческия клуб към ПИЦ ще мотивират гражданите да оползотворяват свободното си време чрез креативни дейности, като игра на шах, която включва интензивно интелектуално предизвикателство, стимулиращо ума и мисленето. 

Желаещите граждани ще имат възможност да „усетят“ негативното  влияние върху психичните процеси на психоактивните вещества чрез симулационни очила, които симулират ефекта на дезориентация, забавено време на реакция и др., вследствие употребата на наркотични вещества. Експертите на ПИЦ ще бъдат на разположение да отговарят на въпроси на гражданите във връзка с употребата на психоактивни вещества и ще раздават информационни материали. 

На 10 октомври от 17 часа група младежи доброволци от Превантивния център и ученици от най-активните училища, с които ПИЦ работи по превенция на психоактивни вещества, ще бъдат провокирани да проведат спортна тренировка в залата на спортен клуб „Захариев Файт Тийм“ под ръководството на професионален треньор. Кулминацията на деня ще завърши с осветяване на Пантеона от 19 часа.

На 11 октомври ще се проведе заседание на Общинския съвет по наркотични вещества, на което ще се обсъдят въпроси, касаещи психичното здраве и работата на ПИЦ по превенция на наркотични вещества сред подрастващите.

          На 12 октомври в офиса на ПИЦ ще се проведе кинолектория под надслов „Емоционално здраве. Аз разпознавам своите емоции“. Деца и младежи ще гледат филма  „Отвътре навън“ –  за човешките емоции и ключовата роля, която имат за психичното здраве. Филмът ще бъде последван от дискусия по темата, като целта ще е децата да придобият умение да разпознават и назовават своите емоции.

          Събитията ще приключат в едно от най-активните училища, с които Превантивният център работи по превенция на психоактивните вещества и осъществява Националната програма „От връстници за връстници“ 8-11 кл. Експертите на ПИЦ са подготвили куиз /викторина с въпроси/ за учениците, които ще проверят знанията си относно здравословния начин на живот и опазване своето психично здраве.

          Ръководството на Общинския съвет по наркотични вещества, екипът на ПИЦ – Русе, както и неговите доброволци, изразяват надежда, че масовостта на кампанията и информираността на широката общественост за злоупотребата с психоактивни вещества, са сигурна стъпка към успешното справяне с проблемите.