Община Русе подкрепя решението на РУО за план-приема на ученици за следващата учебна година

1585

600 ученици по-малко за следващата учебна година налага съкращаването на паралелки.