Община Русе подписа договор за строеж на нова детска градина в центъра на града

98

Община Русе сключи договор с „Инвестстрой Русе“ ООД за учредяване правото на строеж на инвеститор, който ще бъде задължен да построи и прехвърли в собственост на Общината детска площадка и помещения за детска градина. Теренът се намира на ул. „Батак“ 4 и ул. „Никола Палаузов“ 9 и е съставен от два имота, които в момента са в режим на съсобственост между двете страни.

Община Русе ще получи в двугодишен срок оборудвани обекти в новопостроените сгради. На партерния етаж ще бъде изцяло изградена детска градина заедно с административен офис към нея. В двора между проектираните сгради ще бъде обособена и детска площадка, която ще бъде подходяща за деца на възраст от 3 до 6 години.

С реализацията на проекта ще се реши обществената потребност на живущите в централната градска част, чиито деца се налага да посещават по-отдалечени детски заведения, което е съпътствано и с допълнителни неудобства за семействата.