Община Русе подписа официално меморандум за сътрудничество с УНИЦЕФ

192

Това ще даде възможност общината да получи финансова и техническа подкрепа за предлаганите от нея социални услуги, насочени към децата в риск и по-специално за устойчиво развитие на създадения от нея първи Кризисен център за непридружени деца – бежанци. Още от Галя Савова.