Община Русе представи първите публично достъпни слоеве от ГИС

97

Географска информационна система на Русе ще бъде в помощ на гражданите, които търсят подробна информация за града. Предвидени са 24 карти, които ще дават пълна информация за обекти, сгради, улици, ремонти, медицински и социални заведения.

Репортаж: Лилия Рачева