Община Русе призовава гражданите да използват контейнерите за строителни отпадъци по предназначение

150

Община Русе призовава гражданите да използват контейнерите за строителни отпадъци по предназначение.

При смесването на строителни отпадъци с:

– отпадъци от бита

– мебели

– дрехи

– алуминиева дограма

– растителни отпадъци, клони и др.

същите няма да бъдат предадени за оползотворяване и ще бъдат откарани на Регионалното депо.

Гражданите следва да изхвърлят в сините контейнери единствено:

– бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия;

– дървесина;

– стъкло;

– почва;

– камъни;

– изолационни материали, които не съдържат азбест или опасни вещества;

– строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци;

– смесени отпадъци от строителство и събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества.

В изпълнение на проекта „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ Община Русе разположи 15 бр. контейнери за строителни отпадъци в различните квартали на Русе. В тях гражданите могат безплатно да предадат строителните си отпадъци. За да се постигне устойчивост Община Русе е в процедура за закупуване и доставка на техника, с която ще продължи извозването на контейнерите, така че те да бъдат на разположение на гражданите и в следващите месеци.