Община Русе проведе учебна тренировка на изпълнението на Външния авариен план

75

Днес в сградата на Община Русе се проведе командно-щабна учебна тренировка на изпълнението на Външния авариен план на „Депо за светли нефтопродукти – Русе”, с оператор „Сакса” ООД.

В учението се включиха представители на общинската и областна администрации, на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, Областния съвет на Българския червен кръст – Русе, Изпълнителната Агенция „Морска администрация“, Дирекция „Речен надзор“ – Русе, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Доброволческото формирование за борба с бедствия и аварии към Община Русе и служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Целта на учението е при възникнал инцидент, свързан с разлив на нефтопродукти по река Дунав, да се проиграят съвместните действия по координация и взаимодействие между членовете на Общинския щаб за изпълнение на Външния авариен план.

Обсъдени бяха стъпките в конкретна обстановка, както и евентуална необходимост от актуализация на Плана при възникване на промишлени аварии.