Община Русе продължава да настоява АПИ да възстанови разрушените тротоари в Басарбово и Червена вода

187

Повече от 6 месеца Община Русе очаква Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно пътно управление – Русе да възстановят щетите по тротоарите в Басарбово и Червена вода, нанесени при ремонта на пътя Русе-Кубрат.

Проверка на общинските служители от отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ установява, че при полагане на новата пътна настилка в Басарбово нивото ѝ не е съобразено с това на тротоарите и те остават с 15 до 25 см по-ниско от новите бордюри.

След срещи в централата на АПИ, инциирани от Община Русе, от агенцията изразяват готовност за покриването на 70% от разходите за причинените щети, а с писмо от 16 декември 2020 година Община Русе приема предложението. Към днешна дата липсват отговори на двете писма от местната администрация, изискващи създаването на проект на Споразумение, заедно с изготвена от агенцията подробна сметка за разходите като основание за договаряне, както и посочени крайни срокове за изпълнение на строителните дейности.

Сходен е проблемът и в село Червена вода, където ремонтът отново е по проект на АПИ. Община Русе организира среща с проектанта и фирмата за строителен надзор на обекта.  На нея бе припомнено задължението на пътната агенция да възстанови на 100% разрушените участъци от тротоарите, като се установи, че това е включено и в договора между АПИ и фирмата изпълнител. От там също заявяват, че ще изпълнят задълженията си, като възстановят тротоарите до нивото на новоположените бордюри, за което Община Русе ще продължава да следи стриктно.