Община Русе разкрива два нови центъра за социални услуги

977

Репортаж: Лилия Рачева