Община Русе разкрива два нови центъра за социални услуги

942

Репортаж: Лилия Рачева