Община Русе разполага 15 съда за строителни отпадъци в града

204

Русенци могат да изберат локациите им до 23 май

15 контейнера за строителни отпадъци (лифтдъмпери) ще разположи Община Русе в града. Дейностите са в изпълнение на проекта “Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени (ООСКП)“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИК) 2014-2021 г., с програмен оператор Министерството на околната среда и водите.

10 от новите контейнери ще са с вместимост 4 м³, а останалите 5 с 5,5 м³, и ще бъдат разположени във всеки от петте района “Възраждане”, “Дружба-Чародейка”, “Здравец-Родина” и Централен. Община Русе предоставя възможност на гражданите чрез анкета да изберат измежду няколко възможни локации за позиционирането им, като тя ще бъде достъпна за гражданите до 23 май.

Общината ще организира пролетна и есенна кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци, генерирани от строителни дейности и ремонти в домовете, а датите ще бъдат предварително обявени на русенци.

Освен контейнери за строителни отпадъци, в изпълнение на проекта ще бъдат изградени и 5 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци в Русе, а по-малки съдове за разделно събиране вече са разположени в административните сгради на територията на общината.