Община Русе се включва в национален конкурс за младежки идеи

147

Община Русе се включва в инициативата на Националното сдружение на общините в Република България „Аз за моята община: един проблем – едно решение“.  Националният конкурс се организира по повод 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление.  В него могат да участват младежи на възраст до 29 години включително, които да опишат един проблем в своята община или населено място, чието решаване засяга повече хора, предлагайки добра идея за неговото решаване.

Целта на инициативата е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора и да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление.

Конкурсът се провежда в два етапа, като всички постъпили предложения за участие ще бъдат разгледани от 5-членно жури.

Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса в електронен формат до НСОРБ на адрес: konkurs@namrb.org

Конкурсните предложения трябва да отговарят на следните изисквания:

–         да демонстрират умение за синтезирано представяне на проблема;

–         да представят убедително необходимостта от решаване на проблема;

–         да са проявили интерес съществува ли аналогичен проблем на друго място в страната и чужбина;

–         предложената идея да е практически приложима;

–         предложеното решение да е съвместимо с правомощията на местната власт;

–         предложеното решение да има ефект за гражданите или да води до подобряване на средата за живот в населеното място;

–         да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на идеята;

–         да дава възможност за мултиплициране на решението.

В Деня на българската община ще бъдат връчени парични награди на най-добрите предложения за решаване на проблем от компетенциите на общината

•        Първа награда – 2000 лв.

•        Втора награда – 1500 лв.

•        Трета награда – 1000 лв.

•        Поощрителна – 500 лв.

Крайният срок за изпращане на предложенията е 30 юли.

Повече информация за конкурса можете да намерите тук – https://www.namrb.org/bg/aktualno/nsorb-obyavyava-natsionalen-mladezhki-konkurs-aaz-za-moyata-obshtina-edin-problem-edno-resheniev .