Община Русе събира мнения и предложения на граждани по предварителния проект на Генерален план за организация на движението

211

За последно такъв план е бил изготвян преди повече от 30 години. С изготвянето на плана се цели да се подобрят условията за безопасност на движението, а също и подобряване на екологичните условия в града, както и функционирането на масовия градски обществен транспорт. Още по темата чуйте от разговора на Галя Савова с Кремена Минева и Юнгюсюн Еминова от отдел Транспорт на Община Русе.