Община Русе с предписания към ВиК след инспекция на първите асфалтирани улици в Средна кула и Долапите

57

Комисия, сформирана от служители на дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ (ИСИК) към Община Русе, извърши инспекция на 13 асфалтирани улици в русенските квартали „Средна кула“ и „Долапите“.

В хода на проверката бяха констатирани редица несъответствия съгласно изискванията за възстановяване, разписани в Наредба №27, за които комисията издаде предписания за отстраняване на нередности. Tе са свързани с: липсата на битумна емулсия за окантване или т.нар. засмоляване между старата и новата настилка в някои участъци; малки части от уличната мрежа, които трябва да бъдат доасфалтирани; невъзстановени бордюри по някои от улиците и др.

След изтичането на срока за изпълнение на предписанията комисията ще направи нова инспекция на проблемните участъци. Само след положително становище ще бъде възможно подписването на приемо-предавателен протокол, с който Община Русе ще приеме инспектираните улици в двата русенски квартала за напълно възстановени.

Проверката на комисията установи още и нарушаване на части от прилежащата инфраструктура – тротоари и бордюри, по немалка част от уличната мрежа, причинено от жителите на двата квартала, извършващи присъединяване към канализационната и водопроводната мрежа. Община Русе подготвя писма до кметските наместници, в които местната администрация припомня, че тези участъци следва да бъдат възстановени за сметка на собствениците.      

Друга форма на регулярен контрол, който Община Русе упражнява, са ежеседмичните срещи с изпълнителите на строително-ремонтните дейности. На тяхна база местната администрация изпраща актуална информация за спазването на сроковете на временната организация на движението (ВОД) към сектор „Пътна полиция“ към МВР за действия по компетентност. В правомощията на сектора е налагането на глоби при неспазване на сроковете, като нормативната уредба предполага стойността на санкциите от КАТ да е с най-големи показатели, в сравнение с всички останали институции и ведомства, които имат контролни функции.