Община Русе удължава срока за подаване на допълнителни документи по програма LIFE

1222

Интервю по телефона на Галя Савова с Василена Николова – началник на отдел „Екология“ в Община Русе