Община Русе ще изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци

829

Репортаж:Лилия Рачева