Община Русе ще помага на строителния бранш чрез своята ГИС система

158

„В процес сме на създаване на нашата ГИС система и сме предвидили информационни слоеве с общински имоти, както и такива с геодезично заснети точки, отворени за достъп от гражданите и в полза на строителите“. Това каза кметът Пенчо Милков на среща с Камарата на строителите днес.

На събитието присъстваха заместник-кметът инж. Магдалина Илиева, председателят на областното представителство на КСБ инж. Красимир Атанасов и председателят на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев.

“Най-голям проблем за бранша са завишените цени на строителните материали и липсата на кадри”, сподели Атанасов.

Той разказа още, че Камарата работи с учениците от Строителната гимназия в Русе, където е разкрита и паралелка за дуално обучение. Липсата на строителни специалисти и ръководни кадри в бранша потвърдиха и представителите на Община Русе.

„Искаме повече работа“, обявиха представителите на строителния бизнес.

Те изразиха недоволството си за това, че в миналото външни за Русе фирми са изпълнявали мащабните инфраструктурни проекти в града.

Председателят на Камарата разказа за затрудненията, които създават удължените процедури по ЗОП – работа на стари цени и непредвидимост на подизпълнителите.

Магдалина Илиева представи акцентите в капиталовата програма на Община Русе за 2022 година. Фокусът е подобряването на междублоковите пространства и уличното осветление, развитие на велосипедната мрежа и изграждане на обекти на образователната инфраструктура.

Срещата бе част от откритата приемна на в-к „Строител“ в Русе.