Община Русе ще предоставя патронажна грижа за възрастни хора

951

Репортаж: Лилия Рачева