Община Русе ще предоставя почасови социални услуги от месец юли

986

Интервю: Галя Савова