Община Русе ще предоставя почасови социални услуги от месец юли

957

Интервю: Галя Савова